Slupky z pařených brambor

VKS, Tekuté, Prasata, Bohaté na energii

Proč krmit slupky z pařených brambor:

  • Snižují vlastní náklady na krmivo
  • Dodávají se sezonně od září do prosince
  • Působí  jako koncentrovaný zdroj energie a škrobu
  • Stimulují správnou činnost bachoru
  • Jsou lehce  skladovatelné a zkrmitelné
  • Tekuté krmení ( polévka)  pro prasata zamíchaná  spolu se slupkami z napařených brambor zabrańuje  sedimentaci jednotlivých komponent - je velmi  homogenní.

Popis výrobku

Při zpracování brambor na hranolky, bramborové pyré, škrob a jiné výrobky vznikají cenné sekundární produkty, jako např. slupky z napařených brambor. Brambory se při dodání okamžite umyjí a ošetří parou. Napařením se slupka uvoľní. Slupka a část škrobové vrstvy přímo pod slupkou se potom odstraní kartáčováním. Zpracovaním v páře se škrob štěpí. Na konci procesu se slupky velmi jemně namelou (kaše) a homogenizují se na tekutý produkt z napařených brambor. Tento produkt uvádí na trh Beuker pod názvem „slupky z  napařených brambor”. Obsah škrobu závisí na kvalitě brambor  a kvalitě výrobního procesu.

Funkce

Slupky z napařených brambor podrobně zkoumal ID TNO Tierfutter v Lelystadtu. Pokusy na prasatech ukázaly, že škrob ve slupkách z napařených brambor je  celkově naštěpený a lehce stravitelný. Zkoumaný byl i proces fermentace slupek z napařených brambor. Produkt se rychle fermentuje přirozeným způsobem. Produktem fermentace,který rychle snižuje pH je kyselina mléčná. Nízká hodnota  pH  v žaludku prasat  podporuje stravitelnost a antimikrobiální účinnek. Okyselené krmivo má nízkou vazebnou kapacitu kyselin a  na začátku tenkého střeva stimuluje vylučování trávicích enzymů pankreasem. Toto má pozitivní účinek na trávení celé kaše včetně doplńkových krmiv. Slupky z napařených brambor  jsou základní složkou pro mnohé tekuté a kašovité krmné dávky. Jsou důležitým zdrojem lehce stravitelného škrobu a přispívají také k homogenizaci krmné směsi.

Doporučení dávkování

Slupky z pařených brambor mohou být zařazeny do krmné dávky podle sušiny :

Odstavená selata

(do 25 kg)

Předvýkrm prasat

(25 až 45 kg)

Výkrm prasat

(45 až 115 kg)

Prasnice

až 5 %

až 7,5 %

až 15 %

až 20 %

  • Výše uvedená doporučení jsou procentní podíly míchání a v každém provozu závisí  na kvalitě a složení ostatních složek krmné směsi a technologických podmínek provozu. 

úložný prostor

Slupky z napařených brambor projdou přirozenou fermentací, čímž  hodnota jejich pH klesne pod 4,0. Vytvořené organické kyseliny jsou pro stabilitu uloženého produktu příznivé a trvanlivé minimálně 12 měsíců. Produkt se musí uložit ve vodotěsném, vůči kyselinám odolném sile nebo v betonovém bunkru. Míchadlo není potřebné. Pro hygienické krmení prasat kašovitým krmivem a pro prevenci zkvašení v silech, předmíchacích nádržích a v potrubí  je potřebné zajistit pravidelné čištění celé soustavy. Uvolněním škrobu během zpracování  se zvyšuje vyskozita produktu, což ovlivňuje přečerpávání. Viskozitu je možné snížit  přidáním enzymů, čímž se zlepší přečerpávání.

Sušina

Během  skladování slupek z napařených brambor dochází k fermentaci. Přítomné uhlohydráty se mění hlavně na kyselinu mléčnou a octovou. Tyto těkavé složky přispívají k hodnotě krmiva. Během analýzy sušiny se tyto složky odpařují. Při opakovaní zkoušky bude sušina nižší. Navrhujeme proto používat uvedené procento sušiny.

Stáhnout Slupky z pařených brambor.pdf

Product specification

Sušina
880 g/kg sušiny

Výše uvedené údaje jsou průměrné hodnoty. Vyhrazujeme si právo provádět změny ve složení produktu.

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.