DDGS

VKS, Výkrm skotu, Suché, Prasata, Ovce/Kozy, Dojnice, Bohaté na energii, Bohaté na bílkoviny

•    Zvýšení chutnosti krmné dávky

•    Vyšší stravitelnost krmné dávky
•    Zvýšení koncentrace živin v krmné dávce
•    Zlepšení poměru zdrojů energie v krmné dávce
•    Zvýšení obsahu stravitelného fosforu v krmivu
•    Je náhradou kukuřičného zrna (obilovin) SEŠ a DCP v krmné dávce
•    Snížení nákladů na krmnou dávku
•    NON GMO
•    Domácí zdroj živin z místních surovin
•    Šetří životní prostředí díky nižší hodnotě uhlíkové stopy

Popis výrobku

Lihovarské sušené mláto, označované i zkratkou DDGS z anglického názvu produktu Distiller`s Dried Grains with Solubles, což v překladu znamená sušené lihovarské mláto s obsahem rozpustných látek.
Krmivo je vyráběno kontrolovaným mícháním vedlejších produktů, vznikajících při zpracovaní kukuřice tak, aby mělo optimální a definovatelné složení. Jednoduchá manipulace a skladování je zabezpečené sušením a granulací DDGS.
DDGS díky svými  vynikajícími vlastnostmi je vhodné krmivo pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. 
Společnost Duynie Beuker prodává toto krmivo pod různými obchodními názvy – DDGS a Pannónia Gold.

 

Funkce

Lihovary vyrábí etanol z kukuřičného zrna. Kvalita DDGS je zajišťována přísnou kontrolou používaných surovin a kontrolovaným procesem výroby až po dodání produktu zákazníkovi.
Zrno kukuřice rozbije kladívkový šrotovník na drobné částice. Kukuřičný šrot se promíchá s vodou a zahřeje. Přidané speciální enzymy při vhodné teplotě štěpí škrob na cukry. Po následném zchlazení se ke směsi doplní jiné druhy enzymů a kvasnice, které štěpí zbytkový škrob a fermentují cukry na etanol a CO2. Etanol je následně oddělen destilací. Při destilaci vznikají tekuté výpalky jako vedlejší produkt. Z tekutých kukuřičných výpalků se tuhé částice kukuřice odstředí a tekutá frakce s rozpustnými živinami se zahušťuje na odparce. Vlhké tuhé částice se smíchají se sirupem, vysuší a zároveň vznikne granulát.

Přibližně 2/3 z kukuřičného zrna - základní suroviny DDGS - tvoří škrob, který se fermentací změní na ethanol a oxid uhličitý. Jednu třetinu ze sušiny suroviny tvoří krmivo DDGS. V důsledku toho je obsah živin v sušině DDGS trojnásobně koncentrovanější než v samotném kukuřičném zrnu. Například pokud kukuřice použitá na výrobu lihu obsahuje 4 % oleje, tak DDGS bude obsahovat přibližně 8 až 12 % oleje.
DDGS téměř neobsahuje škrob, ale přesto je dobrým zdrojem energie, bílkovin, vlákniny a stravitelného fosforu. Při zařazení DDGS do krmné dávky doporučujeme snížit obvyklé množství používaného fosforečnanu vápenatého (DCP) nebo MCP.
DDGS je dobrým zdrojem nedegradovatelného proteinu (RUP). Vlivem tepla se během výrobního procesu rozložitelnost dusíkatých látek mění, a proto DDGS má proporčně vyšší obsah nedegradovatelného proteinu (52 %) než původní zrno kukuřice (29 %).
DDGS obsahuje vysoké množství bílkovin a také je zvýšená koncentrace aminokyselin. Z aminokyselin je nejvýznamnější zvýšený obsah methioninu.
Většina výzkumů se zaměřuje na DDGS jako na alternativní bílkovinu nahrazující sójový extrahovaný šrot, který je dnes nejrozšířenějším bílkovinným doplňkem. Avšak vedlejší produkty z kukuřice jsou kromě svého obsahu bílkovin, i vynikajícím zdrojem energie v důsledku jejich vysokého obsahu stravitelné neutrální detergentní vlákniny (NDF) a tuku (8 až 12 %). DDGS obsahuje 40-45 % NDF, která je vysoce stravitelná, a proto může nahradit jiný druh dietetického škrobu. V důsledku zvýšeného obsahu vlákniny snižuje riziko acidózy bachoru. Dlouhé částice NDF objemového krmiva jsou nezbytné pro stimulaci zdravého trávení v bachoru.

Doporučené dávky pro hovězí dobytek

Výkrm HD

(25 –30% z suš.)

max 40%

živá hmotnost (kg)

150

250

350

450

550

DDGS    (kg)

1- 1,5

2-3

3-4

4-5

5-6

 

 

Mléčný dobytek

Jalovice

Období stadia nasucho

Dojnice

Nízká prod.

Vysoká prod.

DDGS     (kg)

2

1

1,5

2,5

 

Doporučené dávky pro prasata

Prasata

Prasátka

(7 do 25 kg)

Výkrm

(25 do 90 kg)

Výkrm

(90 do115 kg)

Prasnice březí

Prasnice kojíce

 

% DDGS v KKZ

 

Do 25%

 

Do 30%

 

Do 20%

 

Do 50%

 

Do 30%

 

Doporučené dávky pro drůbež

Drůbež

brojler

nosnice

morky

% DDGS v KKZ minimum

10

15

10

úložný prostor

Skladování a manipulace s DDGS jsou jednoduché, podobně jako u obilovin nebo sójové moučky. Krmení touto formou výrobku minimalizuje náklady na skladování a manipulaci.

Product specification

Sušina
880 g/kg sušiny

Výše uvedené údaje jsou průměrné hodnoty. Vyhrazujeme si právo provádět změny ve složení produktu.

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.