Cirkulární ekonomika

Proč?

Svět v současné době čelí výzvě, jak nasytit rostoucí populaci s omezenými zdroji naší planety. Cesta, jak toho dosáhnout, spočívá v efektivním využití komodit bez zbytečných ztrát. Spatřujeme proto rostoucí zájem o vytvoření uzavřených řetězců – prvovýrobce (rostlinná výroba) – zpracovatel – prvovýrobce (živočišná výroba).

Živočišná výroba je nevyhnutelná.

Bez živočišné výroby není možné vytvořit uzavřený řetězec. Zvířata přeměňují vedlejší produkty, které jsou už nevyužitelné v lidské výživě, na maso a mléko. Hnůj je velmi důležitý k udržení úrodnosti půdy, na níž se pěstují klíčové komodity rostlinné výroby.

Chovatelé hospodářských zvířat sestavují krmné dávky tak, aby co nejméně konkurovali výrobě komodit pro lidskou výživu. Využívají krmiva vypěstovaná na půdě, která není vhodná pro produkci potravin (např. louky a pastviny), a vedlejšími produkty doplňují krmnou dávku.

Duynie 

Duynie je prostředníkem při vytvářaní takovýchto uzavřených řetězců, protože spojuje nabídku a poptávku vedlejších produktů.

  • Poskytujeme poradenství a servis zpracovatelům rostlinných komodit tím, že dokážeme zabezpečit uskladnění, dopravu, konzervaci a kontrolu kvality vedlejších produktů. Výrobci se proto mohou plně soustředit na výrobu svých hlavních produktů, např. potravin nebo biopaliv.
  • Následně Duynie přeměňuje tyto vedlejší produkty na výživná a udržitelná krmiva pro živočišnou výrobu. Naše mateřská společnost Duynie Group využívá vedlejší produkty na výrobu krmiv pro domácí zvířata, resp. pro jejich zhodnocení v bioplynových stanicích.

Ostatní účastníci uzavřeného řetězce a jejich úlohy

  • Výrobci potravin a biopaliv usilují o efektivní zpracování rostlinné biomasy beze ztrát. Jsou také aktivní při vývoji dalších metod extrahování hodnotných částí z vedlejších produktů.
  • Farmáři produkují rostlinné komodity na půdě. Z živočišné výroby mají chlévský hnůj, který zlepšuje úrodnost půdy.
  • Regulační orgány sehrávají významnou úlohu při iniciování takovýchto uzavřených řetězců tím, že nastavují pravidla jejich fungování.
  • Spotřebitelé se učí konzumovat potraviny udržitelně, bez plýtvání.

Od potravin pro lidi k vedlejším produktům

Výrobci potravin a biopaliv zpracovávají rostlinné komodity s cílem jejich zhodnocení a konverze. Vedlejší produkty vznikají v procesu výroby, proto je tam přímá spojitost mezi tím, co se dostane na stůl nám, konzumentům, a tím, čím farmáři krmí zvířata. Např. brambory se zpracují na lupínky a hranolky. Bramborové slupky jsou vedlejším produktem, kterým se po úpravě krmí prasata.

Pro další příklady kontaktujte svého obchodního zástupce.


Kontakt na obchodního zástupce

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.